Usługi

CZAJKOWSKI Sp. z o.o.

NIP: 5030078802 REGON: 363283927

Usługa rolnicza oparta na uprawie pasowej (Strip Till)

Innowacyjna usługa rolnicza oparta na uprawie pasowej

Innowacyjna usługa rolnicza oparta na uprawie pasowej polega na tym, że podczas jednego przejazdu maszyna przygotowuje się czysty pas do siewu roślin poprzez wykonanie następujących czynności:

  • rozgarnięcie przedplonu,
  • nacięcie gleby na głębokość 10 cm,
  • dodatkowe rozgarnięcie opcjonalnie w przypadku siewu podwójnego kukurydzy,
  • spulchnienie i napowietrzenie gleby do głębokości 35 cm,
  • zaaplikowanie nawozu,
  • zamknięcie szczeliny,
  • zagęszczenie i wyrównanie powierzchni gleby,
  • zasianie rośliny,
  • wyrównanie powierzchni gleby (w przypadku siewu grochu i pszenicy).

Entuzjaści uprawy pasowej wskazują na liczne zalety tej formy uprawy. Należą do nich: głębokie spulchnianie w strefie wzrostu systemu korzeniowego, szybsze ogrzewanie gleby w pasie uprawianym, zlokalizowane i efektywniejsze nawożenie, ograniczenie rozwoju chwastów oraz zapobieganie stratom cząstek ilastych i pylistych gleby – odpowiedzialnych za kompleks sorpcyjny gleby (tzw. erozja wietrzna). Wskazują także na liczne wady upraw tradycyjnych w porównaniu do uprawy pasowej. Najczęściej wymienia się niską wydajność i dużą energochłonność, tworzenie podeszwy płużnej i zaskorupienie, wyciąganie nasion chwastów, kamieni oraz martwicy, zmniejszenie nośności gleby, przesuszenie warstwy ornej oraz niszczenie naturalnej ochronnej warstwy gleby. Jednak największym wyróżnikiem uprawy pasowej jest duża oszczędność, która dotyczy zarówno niższego zużycia paliwa i materiału siewnego, jak również mniejsza liczba maszyn wykorzystywanych do uprawy.

Zapisz się na usługę

Jesteś zainteresowany usługą maszynami CZAJKOWSKI?