CZAJKOWSKI STK 300PLUS z PS 300S 8R

Strip-till set CZAJKOWSKI STK 300PLUS with PS 300S 8R
– after a presentation (approx. 350 ha), 2020.

Strip-till unit

CZAJKOWSKI STK 300PLUS 8R:

Standard equipment:

Cultivation options: maize, rape, beet root, cereals
Operating width (m): 3 to 4.5
Transport width (m): 3.0
Transport height (m): 3.2
Length (m): 5.5
Tank capacity (l): 2X1200 litres – (fertiliser/fertiliser or fertiliser/seed)
Tank filling height/with extension (m): 2.8/3.2
8 loosening arms with a 2-way hydraulic protection
8 pairs of spreading and tearing discs
6 pairs of compacting and closing discs
Arm distance pcs./distance: 8/37.5 cm – 6/45 cm – 6/75 cm – 4/75 cm
Operating depth (cm): 20 to 35
Tyre-based compacting shaft Ø (cm): 89
Central connector
Electric operation of the hydraulic system
Electric sowing machines – 2x rotor 100-200 kg/ha
Electric control system for the machine:

 • tank level control
 • fan speed control
 • spinning test operation
 • machine speed sensing radar
 • seed dose per hectare setting, can be changed during operation

Road lights: LED
3 pairs of hydraulic connectors (folding, markers, fan supply)
Rear three-point attachment cat. 3rd
Power supply: 12 V
External hydraulics system
Control of hydraulic functions using a controller
Video set
LED work lights
3PIN socket extender
ISO extender
Rotor 50-100 kg
Rotor 200-280kg

The STK 300PLUS unit is compatible with any 4- or 6-row suspended sowing drill for point seed deposition (rape, beet, sunflower, maize).

Strip-till seeding attachment
CZAJKOWSKI PS300s 8R:

Standard equipment:

 • Operating width (m): 3.0
 • Transport width (m): 3.0
 • Row width – sowing row (cm): 32
 • Interrow width (cm): 5.5
 • Machine length (m): 2.5
 • Operating depth (cm): 0 to 10
 • Number of working sections: 8
 • LED road lights
 • Cereals sowing kit
 • Seed flow sensors x8
 • Rape sowing kit

The sale price includes delivery of the machine within Poland and a start-up performed by the CZAJKOWSKI service.

Manufacturer’s warranty by CZAJKOWSKI MASZYNY

2023-06-02T07:01:41+00:00

CZAJKOWSKI STK 300PLUS z PS 300S 8R

Zestaw do uprawy pasowej CZAJKOWSKI STK 300PLUS z PS 300S 8R
– po pokazowy (ok. 350ha) rocznik 2020r.

Agregat do uprawy pasowej

CZAJKOWSKI STK 300PLUS 8R:

Wyposażenie standardowe:

• Możliwość uprawy: kukurydza, rzepak, buraki, zboża
• Szerokość robocza (m): 3 do 4,5
• Szerokość transportowa (m): 3,0
• Wysokość transportowa (m): 3,2
• Długość (m): 5,5
• Pojemność zbiornika (l): 2x1200litrów – (nawóz/nawóz lub nawóz/nasiona)
• Wysokość napełnienia zbiornika/z nadstawką (m): 2,8/3,2
• 8 łap spulchniających z zabezpieczeniem hydraulicznym 2-stronnego działania
• 8 par talerzy rozgarniająco-rozrywających
• 6 par talerzy zagęszczająco-zamykające
• Rozstaw łap szt./rozstaw: 8/37,5cm – 6/45cm – 6/75cm – 4/75cm
• Głębokość robocza (cm): od 20 do 35
• Wał zagęszczający oponowy Ø (cm): 89
• Łącznik centralny
• Obsługa hydrauliki elektryczna
• Aparaty wysiewające elektryczne – 2x rotor 100-200kg/ha
• Elektryczny system sterowania maszyną:

 • kontrola poziomu zbiorników
 • kontrola prędkości dmuchawy
 • obsługa próby kręconej
 • radar prędkości maszyny
 • ustawianie dawki na hektar, zmiana dawki w czasie pracy

• Oświetlenie drogowe: LED
• Przyłącza hydrauliczne 3 pary (składanie, znaczniki, zasilanie wentylatora)
• Tylny TUZ kat. III
• Zasilanie: 12 V
• Układ hydrauliki zewnętrznej
• Sterowanie funkcjami hydrauliki z kontrolera
• Zestaw video
• Oświetlenie robocze LED
• Przedłużacz gniazda 3PIN
• Przedłużacz ISO
• Rotor 50-100kg
• Rotor 200-280kg

Agregat STK 300PLUS jest kompatybilny z dowolnym siewnikiem 4 lub 6 rzędowym zawieszanym do siewu punktowego (rzepak, burak cukrowy, słonecznik kukurydza).

Przystawka siewna do uprawy pasowej
CZAJKOWSKI PS300s 8R:

Wyposażenie standardowe:

• Szerokość robocza (m): 3,0
• Szerokość transportowa (m): 3,0
• Szerokość rzędu – pasa siewu (cm): 32
• Szerokość międzyrzędzi (cm): 5,5
• Długość maszyny (m): 2,5
• Głębokość robocza (cm): od 0 do 10
• Ilość sekcji roboczych: 8
• Oświetlenie drogowe LED
• Zestaw do wysiewu zbóż
• Czujniki przepływu nasion x8
• Zestaw do wysiewu rzepaku

W cenie sprzedaży dostarczenie maszyny na terenie RP oraz uruchomienie przez fabryczny serwis CZAJKOWSKI.

Gwarancja producenta CZAJKOWSKI MASZYNY

2023-04-03T10:13:03+00:00